Gravminne

Det er mange val å ta ved kjøp av gravstein.

Utforming, farge, skrift og tilhøyrande dekor/bronseartiklar er noko av det som må tenkast på.

Gjennom vår leverandør, Kjøl Stenindustri AS, legg vi vekt på kvalitet med basis i godt handverk.

Gravering av nytt namn, oppussing, vask og vedlikehald vert gjort til fast avtalt pris.

Vi gjev råd og rettleiing.