Gravminne

Det er mange val å ta ved kjøp av gravstein.

Utforming, farge, skrift og tilhøyrande dekor/bronseartiklar er noko av det som må tenkast på.

Gjennom vår leverandør, Kjøl Stenindustri AS, legg vi vekt på kvalitet med basis i godt handverk.

Du kan prøve Steinbyggjaren der du kan leggje inn eigen tekst, skrifttypar og dekor på ulike gravminne.

Gravering av nytt namn, oppussing, vask og vedlikehald vert gjort til fast avtalt pris.

Vi gjev råd og rettleiing.